عنوان : چالش‌های آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهره‌وری

 

چکیده :

مهارت‌هایی لازم برای تبدیل موثر دانش و اطلاعات به تولیدات و خدمات جدید، یکی از شاخص‌های اقتصاد موفق است. به دلیل این دانش و اطلاعات ، مهم‌ترین جریان برای بهره‌وری، رقابت و ارزش افزوده است و دولت‌ها اولویت بیشتری را به توسعه سرمایه انسانی خود داده‌اند. دولت‌ها درسراسر جهان در حال تمرکز بر راهبردهای افزایش دستیابی آموزش و توسعه کیفیت اطلاعات هستند. تصمیم‌گیران ، این سوال‌های اساسی را از خود می‌کنند :

1)در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات جهان کنونی ، چه شرایطی را برای آموزش تعیین کنند ؟

2) آیا آموزش با دنیای به سرعت متغیر کنونی همگام شده است؟

3) آیا برای ایجاد تغییر ، الگوهای خوب (در حد توان اجرایی) وجود دارد؟

این نوشته پیشنهادهایی برای اجرای طرح فناوری اطلاعات نظام آموزش کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.

امروزه روش مناسب آموزش نسبت به گذشته اهمیت بیشتری دارد ،‌زیرا جهان شبکه شده کنونی خواستار نیروهای کاری است که بفهمند فناوری را چگونه به مثابه ابزاری برای افزایش بهره‌وری و خلاقیت به کار ببرند. این مهارت شامل منطقی شدن اطلاعات است، فرایندی که طی آن منابع معتبر اطلاعات تعیین شده و به طور اثربخشی در دسترس بوده قابل فهم‌اند و پس از تلفیق به مراکز فرهنگی و آموزشی مرتبط شده‌اند. به عبارت دیگر ، کارفرمایان به کارمندانی احتیاج دارند که مهارت‌های ضروری برای تشریک مساعی، کار کردن در گروه‌ها و استفاده از اطلاعات در بین شبکه‌های جهانی به منظور تجزیه و تحلیل جنبه‌های چند گانه تربیت ذهنی و عقلی خود داشته باشند. به دلیل بین‌المللی بودن این شبکه‌ها ، کارفرمایان در جست و جوی افرادی هستند که ظرفیت تقابل اثربخش با دیگر فرهنگ‌ها و زبان‌ها را داشته باشند. از آنجا که محیط‌های کاری به طور پویا و پیوسته در حال تغییرند، کارمندان فرهیخته، باید انعطاف داشته و توانایی یادگیری سریع را داشته باشند. کارمندان باید، چگونه یادگرفتن را یاد بگیرند، و به سرعت مهارت‌های جدید را کسب کنند. پیدا کردن مهارت‌های مورد بحث کار آسانی نیست ولی در عوض کسب این مهارت‌ها نقطه شروعی برای توسعه منابع انسانی است.

با توجه به اینکه یکی از راه‌های پیشنهادی ، (که به صورت پایه و اساس تحول آموزشی به شمار می‌رود). اجرای طرح فناوری اطلاعات در نظام آموزش و کاربرد آن در کلاس درس است در این تحقیق با توجه به چالش‌های آموزشی فناوری در مدارس به ارائه راهکارها با حداقل امکانات موجود پرداخته شده است.

بخشهای مورد بررسی عبارتند از:

-                     اهمیت دستیابی به تکنولوژی آموزش بهینه در ایران

-                     ضرورت توجه به آموزش تکنولوژی آموزشی

-                     بررسی نقش مدیران در استفاده بهینه‌ی تکنولوژی آموزشی

 

در این تحقیق از ده منبع مطالعاتی استفاده شده است .

 

/ 3 نظر / 9 بازدید

به تو چه

خاک به سرت خیلی انی همیشه در قلب منی ریدم تو اون قیافت دوست دارم کثافت

هرندی زاده

1- با توجه به اهمیت راهبردهای حوزه ict توصیه می گردد اسناد راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور به نحو شایسته ای اجرایی گردد ... 3- کنفرانس بر ضرورت حضور فعال، موثر و مبتکرانه در مجامع منطقه ای و بین المللی حوزه ict تاکید می نماید ... 4- کنفرانس ضرورت پرداختن به ابعاد نقش ict در تولید صنعتی کالا و خدمات و الزامات و مقتضیات آن جهت ایجاد قابلیت رقابت در بازارهای منطقه ای و جهانی را مورد تاکید قرار داد ... 5- کنفرانس به منظور پاسخ گویی مناسب، شفاف و سریع به نیازهای اساسی شهروندان از قبیل خدمات شهرداری ها، امورتجاری و بانکی، امور بهداشتی–درمانی و امور آموزشی برنامه ریزی و استفاده مطلوب از خدمات الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد ... 6- در راستای سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به نقش ict در توسعه پایدار کشور اهتمام ویژه ای به خصوصی سازی در بخش های طراحی مهندسی، پژوهش، تولید و خدمات این حوزه با تاکید بر تمایز بخش غیردولتی از بخش خصوصی واقعی صورت گیرد