نگرش جغرافيا به توسعه پايدار

با سلام :

محيط طبيعی به محيط انسان مدار تبديل شده و نمی توان از محيط بدون سلطه انسان سخن گفت .

با توجه به جايگاه توسعه پايدار در جغرافيا اين موضوع تنها به حفظ محيط زيست طبيعی محدود نمی شود بلكه تمام زوايای زندگی انسان امروزی و نسل های آينده را در بر می گيرد .

/ 0 نظر / 14 بازدید