بازيافت :

بازيافت يا بازيابی نام روشهايی است كه به كمك آن می توانيم مواد مصرف شده را حفظ كنيم و دوباره مورد استفاده قرار دهيم .

انسان امروزه موادی نظير كاغذ ، شيشه ، فولاد و آلومينيوم را به مقدار فراوان برای توليد

كتاب ، روزنامه ، پاكت ، جعبه ، ظروف شيشه ای ، قوطی ، وسايل نقليه و بسياری چيزهای ديگرز به كار می گيرد .

/ 1 نظر / 9 بازدید
alireza

http://greenhorse.com/join_now.ghc?r=68337735