بازيافت چه بايد كرد ؟

اولين نكته استفاده صحيح و بهينه از كالا هاست .

با اين كار علاوه بر صرفه جويی در هزينه خانواده ، مصرف مواد اوليه و انرژی ، مقدار كمتری نيز زباله توليد كرده ايم .

مديريت زباله ،جداسازی مواد تشكيل دهنده زباله برای بازيافت كردن آن هاست .

فوايد بازيافت :

۱ـ صرفه جويی در مصرف مواد خام

۲ـ صرفه جويی در مصرف انرژی

۳ـ نياز به فضای كمتر برای دفن زباله

/ 0 نظر / 7 بازدید