ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱۱  کلمات کلیدی:

عوامل اصلی آلودگی آب :

فاضلاب های شهری و خانگی

فاضلاب های صنعتی

آلودگی آب با سموم و کودهای شيميايی