معلمان، چالش‌ها و فرصت‌های آموزش و پرورش در چشم‌انداز 20 ساله
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٧  کلمات کلیدی:

 

چکیده

در هزاره‌ی سوم، عمده‌ترین چالش فراروی کشورهای در حال توسعه، چالش شکاف دیجیتالی است. دره‌ی عمیقی که بین کشورهای پیشرفته با این کشورها در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، روز به روز بیشتر خواهد شد، مگر اینکه چاره جویی موثری به عمل آید. هرچند بهره‌مندی کشورهای پیشرفته از تجهیزات متناسب با فناوری فوق‌الذکر خصوصاً زیر ساخت‌های مخابراتی به میزانی است که نابرابری‌های موجود، در دهه‌های آتی نیز کماکان ادامه خواهد داشت، هرگونه بی‌توجهی کشورهای در حال توسعه در این زمینه قطعاً به حاشیه نشینی در تمدن عصر دانایی منجر خواهد شد. برخی از اندیشمندان این هزاره را هزاره‌ی هراس نامیده‌اند، زیرا در پس غفلت از چاره‌جویی در این برهه، سقوط غیرقابل جبران از قافله‌ی تمدن بشری خواهد بود. جهانی نو در پایان این هزاره در حال شکل‌گیری است که حاصل تلاقی سه جریان عمده‌ی انقلاب تکنولوژی اطلاعات، بحران اقتصادی دنیای سرمایه‌داری و جنبش‌ها فرهنگی اجتماعی آزادی خواهانه و تعامل میان این فرآیندها در دهه‌ی 1370 است. سرمایه‌داری جدید در حال شکل‌گیری است و به قول تافلر در رسیدن به اهداف خود سرسخت ولی به لحاظ استفاده از وسیله بسیار انعطاف‌پذیر است. این سرمایه‌داری مبتنی بر اطلاعات است و بیش از هر چیز در فرهنگ ریشه دارد و مجهز به تکنولوژی است. فرهنگ و تکنولوژی در این عصر بر دانش و اطلاعات متکی است (تافلر،1370). در تدوین این تحقیق از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای به روش توصیفی- تحلیلی سعی شده ضمن بررسی چالش­ها و مسائل معلمان در استفاده از تکنولوژی جدید در عصر دانایی و ارائه راهکارهای عملی برای آموزش بهینه در افق 1404 فرصت‌ها بررسی و پیشنهادات و راهکارهایی نیز در چالش‌های پیش رو ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی: تکنولوژی‏، تکنولوژی آموزشی، سخت افزار، فن‌آوری آموزشی، نرم افزار