ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٩  کلمات کلیدی:

بازيافت چه بايد كرد ؟

اولين نكته استفاده صحيح و بهينه از كالا هاست .

با اين كار علاوه بر صرفه جويی در هزينه خانواده ، مصرف مواد اوليه و انرژی ، مقدار كمتری نيز زباله توليد كرده ايم .

مديريت زباله ،جداسازی مواد تشكيل دهنده زباله برای بازيافت كردن آن هاست .

فوايد بازيافت :

۱ـ صرفه جويی در مصرف مواد خام

۲ـ صرفه جويی در مصرف انرژی

۳ـ نياز به فضای كمتر برای دفن زباله


 
ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱۱  کلمات کلیدی:

بازيافت :

بازيافت يا بازيابی نام روشهايی است كه به كمك آن می توانيم مواد مصرف شده را حفظ كنيم و دوباره مورد استفاده قرار دهيم .

انسان امروزه موادی نظير كاغذ ، شيشه ، فولاد و آلومينيوم را به مقدار فراوان برای توليد

كتاب ، روزنامه ، پاكت ، جعبه ، ظروف شيشه ای ، قوطی ، وسايل نقليه و بسياری چيزهای ديگرز به كار می گيرد .


 
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱۱  کلمات کلیدی:

عوامل اصلی آلودگی آب :

فاضلاب های شهری و خانگی

فاضلاب های صنعتی

آلودگی آب با سموم و کودهای شيميايی


 
ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٠  کلمات کلیدی:

سال نو به تمام دوستداران جغرافيا تبريك می گويم .